.

COVID -19bevakar löpande utvecklingen av Covid-19 och följer rekommendationer och direktiv från berörda myndigheter. Tillsammans hjälps vi alla åt att hålla god handhygien och följa de råd som Folkhälsomyndigheten ger.

 

 Fästingbussen besöker oss 16/4 och 30/4 . Följ folkhälsomyndighetens och vaccinationsbussens krav för begränsa smittorisk.KOM ENDAST FULLT FRISKA :)

 

 

 

 

 

 

Hitta till Big Inn